เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าใช้บริการทุกท่านอย่างเป็นความลับและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางผู้ให้บริการกำหนดขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลและรักษาประวัติการเข้าใช้บริการอย่างดีที่สุด

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ผู้ให้บริการจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์มือถือ LINE อีเมลและข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ผู้ให้บริการทำการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของเอกสาร เพื่อการเข้าใช้บริการหน้าเว็บไซต์

 • การนำข้อมูลมาใช้

ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลบางส่วน มาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ตามความยินยอมของสมาชิก

 • การแชร์ข้อมูล

ผู้ให้บริการจะไม่นำข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการไปแชร์ต่อบุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด

 • การจัดเก็บข้อมูล

ผู้ให้บริการทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน ผ่านระบบอัตโนมัติที่ได้รับมาตรฐาน

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้ให้บริการไม่มีนโยบาย ในการเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเด็ดขาด

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ผ่านช่องทาง contract@ufabettours.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบาย โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การติดต่อ

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ผ่านช่องทาง contract@ufabettours.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น